top of page

Vindturbiner

Din leverandør av autonom vindturbin inspeksjon med drone.

DJI_0350.jpg

Vindturbin inspeksjon

Autonom droneinspeksjon inspeksjon mellom 30-45min nedetid pr vindturbin.

Fullstendig rapport

Fullstendig rapport i ettertid med full gjennomgang av funn og mulige årsaker til disse.

DJI_20240508214957_0167_D.jpg
DJI_0486-Pano.jpg

Typiske funn

- Delaminering av kompositt

- Feil i avisings funksjonen

- Oljelekkasjer

- Lynnedslag

- Sprekker

bottom of page